IT QA Functional Project Leader

Functietitel en doel van de functie

De QA functional project leader maakt deel uit van het IT team. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het beheer en het opzetten van de nodige projecten in het kader van QA, information management en legal(GDPR). Dit met als doel om ervoor te zorgen dat Ablynx voldoet aan de verplichtingen, opgelegd door regulators en overheden, om haar kernactiviteit te kunnen uitvoeren. Hiervoor identifieer je de noden van de organisatie op vlak van IT Quality management, zowel intern als extern. Je staat in voor het definiëren en implementeren van de nodige QA documenten en management processen in overleg met onze interne QA afdeling en alle betrokken partijen .

Je verankert data management policies, best practices en (IT) tools, en dit voor alle departementen van de Ablynx organisatie die instaan voor data creatie. Dit in nauwe samenwerking met externe partners die jou ondersteunen in het operationeel realiseren. Je zal in deze rol nauw samenwerken met een heel uitgebreid netwerk van collega’s: Information Project Mangers, commerciële entiteiten, wetenschappelijk departementen zoals research, discovery, manufacturing, IT partners … Je fungeert als centraal aanspreekpunt voor QA en data-gerelateerde vragen. Je staat garant dat QA documenten en procedures up-to-date zijn.

Je staat in nauw contact met de verschillende business units van Ablynx. Je garandeert dat de noden ivm IT Data & QA van iedere business unit in kaart worden gebracht. Je begrijpt wat kritische behoeften en succesfactoren zijn ten aanzien van de IT organisatie, solutions en services die geboden worden. Je evalueert de noden en voorziet in functionele (processen en governance) en technische oplossingen. Dit in samenwerking met externe partners voor de operationele uitvoering.

Je staat mee in om de visie en strategie van de IT organisatie aan de verschillende interne stakeholders uit te dragen. Je streeft naar maximale klantentevredenheid en de relaties met de verschillende contactpersonen uit te bouwen. Tevens sta je hierbij in voor client expectation management.

Je slaagt erin samen met de verschillende business units IT Quality mangement hoog op de agenda te houden in de organisatie en bij haar medewerkers. Tevens sta je mee in om initiatieven tot procesverbeteringen te promoten doorheen de organisatie.

Taken en verantwoordelijkheden 

Apply hereBack to current opportunities
Powered by CVWarehouse