Functional Application Analist

Functietitel en doel van de functie

De Functional Application Analist maakt deel uit van het IT team. Als Functional Application Analist ben je verantwoordelijk voor de implementatie, roll-out, training en ondersteuning van een aantal kernapplicaties. De kernapplicaties zijn SAP HANA, SAP Fiori, Document Management Solutions (OpenText, Livelink, Sharepoint). Je zal de lead nemen in projecten, alsook instaan voor change requests en de complexere vragen van key-users. De focus van deze persoon zal vnl. liggen op de document management solutions die Ablynx gebruikt om zijn kernactiviteiten uit te voeren. Het belang van documentatie in de gereguleerde markt waarin Ablynx acteert is zeer hoog. Anderzijds worden deze toepassingen gebruikt om de samenwerking tussen de verschillende departementen R&D, Legal, … mogelijk te maken.

Taken en verantwoordelijkheden

Het takenpakket en de verantwoordelijkheidsdomeinen vallen uiteen in 3 luiken:

Business relationship management:

De Functional Application Analist staat in nauw contact met de verschillende business units van Ablynx. Je staat garant om de noden in het domein van Document Management Solutions van iedere business unit in kaart te brengen en te begrijpen wat kritische behoeften en succesfactoren zijn ten aanzien van de IT organisatie, solution en services die geboden worden. Je evalueert hun noden en voorziet in functionele en technische oplossingen. 

Je staat mee in om de visie en strategie van de IT organisatie aan de verschillende interne stakeholders uit te dragen. Je streeft naar maximale klantentevredenheid en de relaties met de verschillende contactpersonen uit te bouwen. Tevens sta je hierbij in voor client expectation management.

Je werkt met de verschillende business units op lange termijn strategieën uit om technologie beter te gebruiken. Tevens sta je mee in om initiatieven tot procesverbeteringen te promoten doorheen de organisatie.

Projecten:

Je beheert projecten van A tot Z in het domein van Document Management Solutions, door gebruik te maken van processen, tools en procedures om Software Development Life Cycle Management mogelijk te maken. Dit houdt o.a. projectplanning, coördinatie van alle projectactiviteiten, projectstatusbijeenkomsten, beoordelen van design en systeemspecificaties, technische evaluatie, systeemtests, systeem implementatie en evaluatie na de implementatie.

In de projectwerking sta je garant voor de verdere functionele en technische uitwerking. Je beheert de verschillende applicaties vanuit functioneel oogpunt. Hierdoor ben je in staat om implementators, derde partijen, aan te sturen, te ondersteunen en te adviseren. Je voorziet in de adaptie door de gebruikers van de opgeleverde tools door o.a. training en ondersteuning te voorzien in de eerste weken na implementatie. Je zoekt de best mogelijke functionele en technische oplossingen uit, gegeven de bestaande Ablynx context. Je geeft input omtrent haalbaarheid en staat in voor impactanalyse van nieuwe projecten.

Organiseren en garant staan voor ondersteuning van eindgebruikers:

Je streeft naar het creëren van maximale meerwaarde voor de eindgebruikers. Je werkt change requests van A tot Z uit. Dit houdt o.a. in approval, planning, configuratie, development, communicatie. Je zorgt ervoor dat de applicaties performant en in lijn zijn met de quality standards die beschreven zijn. Je garandeert business continuity en disaster recovery vanuit applicatief oogpunt.

Apply hereBack to current opportunities
Powered by CVWarehouse