IT Project Manager

Functietitel en doel van de functie

De IT Project Manager is verantwoordelijk voor de implementatie van software solutions en dit van matige tot business kritische IT solutions. Je staat hierbij in voor de planning, coördinatie, het verzamelen van requirements, business analyse, bepalen van specificaties, projectplanning, project monitoring en reporting.

Taken en verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van de Project Manager vallen uiteen in 2 grote verantwoordelijkheidsdomeinen. Enerzijds projectimplementatie, solution delivery en anderzijds business relationship management.

Business relationship management:

De IT Project Manager staat in nauw contact met de verschillende business units van Ablynx. Je staat garant om de noden van iedere business unit in kaart te brengen en te begrijpen wat kritische behoeften en succesfactoren zijn ten aanzien van de IT organisatie, solution en services die geboden worden. Je evalueert hun noden en voorziet in functionele en technische oplossingen.

Je staat mee in om de visie en strategie van de IT organisatie aan de verschillende interne stakeholders uit te dragen. Je streeft naar maximale klantentevredenheid en de relaties met de verschillende contactpersonen uit te bouwen. Tevens sta je hierbij in voor client expectation management.

Je werkt met de verschillende business units op lange termijn strategieën uit om technologie beter te gebruiken. Tevens sta je mee in om initiatieven tot procesverbeteringen te promoten doorheen de organisatie.

Solution delivery en project implementatie:

Je beheert projecten van A tot Z door gebruik te maken van processen, tools en procedures om Software Development Life Cycle Management mogelijk te maken. Dit houdt o.a. projectplanning, coördinatie van alle projectactiviteiten, projectstatusbijeenkomsten, beoordelen van design en systeemspecificaties, technische evaluatie, systeemtests, systeem implementatie en evaluatie na de implementatie.

Je ontwikkelt en onderhoudt gedetailleerde projectplannen. Je bent verantwoordelijk voor het rapporteren van de projectstatus aan IT Management, project sponsor en andere belangrijke business partners, indien nodig.

Je staat garant voor dagelijkse projectcoördinatie, planning en implementatie en dit van meerdere projecten op éénzelfde moment en over verschillende business units heen.

Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen, begrijpen en documenteren van business requirements en deze te vertalen naar functionele design en technische specificaties.

Je werkt nauw samen met software ontwikkeling om de requirements en specificaties voor het technisch design te reviewen. Je verzamelt tevens informatie over de systeem mogelijkheden, beperkingen en performance requirements.

Je staat tevens in voor third party management en het aansturen van leveranciers om jouw projecten succesvol te kunnen opleveren. Je staat tevens ook mee in voor licentie management.

 

Apply hereBack to current opportunities
Powered by CVWarehouse